top of page

Bildspråket har alltid fångat mig. Bildens sätt att kommunicera med känslor. Jag letar efter rytmen, färgskalor och balans i varandet. Vår omgivning i förhållande till våra kroppar. Ljus och skugga. Skevhet. Okorrektheter. Rytm gentemot form. Vatten gentemot kropp. Mellanrum. Rörelser. Tyngd. Tyngdlöshet. Krafttag. Strävan. Tomrum. Längtan.

bottom of page